Referanser

Få et innblikk i noen av prosjektene Stavset Bygg har jobbet med de siste årene.
Prosjektnavn

Smia på Stette

Vi totalrenoverte og bygde om dette verkstedet fra 60-tallet. I prosessen var vi totalleverandør, utenom arkitekt som byggherre sørget for, før vi kom inn i prosjektet. Resultat ble fantastisk, både vi og byggherre er svært fornøyd med resultat og gjennomføring. Her ble ingenting overlatt til tilfeldighetene.

Villa Sagatun i Ålesund

Vi var totalentreprenør for dette prosjektet fra skisse til innflyttingsklar bolig. Enebolig på ett plan, med fokus på lavt energibruk og varige byggematerialer med lavt vedlikeholdsbehov.

Arkitekttegnet Enebolig i Ålesund

Vi var totalentreprenør for dette prosjektet fra skisse og frem til innflytting, med unntak av maling og elektrikerarbeid. Dette gjennomførte kundene som egeninnsats. Hovefokus under prosjektet var bruk av byggematerialer med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov.

Arkitekttegnet Enebolig i Ålesund

Vi var totalentreprenør for dette prosjektet fra skisse og frem til innflytting, med unntak av maling og elektrikerarbeid. Dette gjennomførte kundene som egeninnsats. Hovefokus under prosjektet var bruk av byggematerialer med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov.

Nupen fra Norgeshus i Ålesund

Vi var totalentreprenør for dette prosjektet fra skissestadiet og frem til innflytting. Kundene hadde fokus på byggematerialer med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov.

Scroll to Top