Fagfolkene våre

Bjørn Andre Stavset
Daglig leder / Byggingeniør
Erlend Håhjem
Byggeplassleder / Byggmester
Efrem Haimsheli
Tømrer / Fagarbeider
Glenn Andreassen
Prosjektleder / Byggmester
Jaunius Navickas
Tømrer / Fagarbeider
Christopher Martins
Tømrer / Fagarbeider
Brede Finstad
Tømrer / Fagarbeider
Daniel Kibreab
Tømrer / Fagarbeider
Johan Eirik Fylling
Tømrer / Fagarbeider
Svein Helgesen
Byggeplassleder / Byggmester
Lars Løvik
Tømrer
Stian Standal
Byggeplassleder / Byggmester
Martin Sunde
Tømrerlærling
Marius Skogvoll
Tømrerlærling
Scroll to Top